Mandje: (Leeg)

Mijn winkelwagen

Uw winkelwagentje is leeg.

Privacy & Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden Zonwering Specialist Wullems website
Aan het gebruik van Zonwering Specialist Wullems zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing  die geacht worden door u te zijn gelezen en aanvaard indien u niet akkoord bent met de gebruiksvoorwaarden dient u af te zien van gebruik van onze website.

Aansprakelijkheid
Hoewel bij het samenstellen en onderhouden van onze website de groots mogelijke zorgvuldigheid wordt gehanteerd kunnen wij niet garanderen de getoonde informatie altijd volledig juist is. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, kleuren, technische specificaties, afbeeldingen of andere informatie op onze website zijn te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van onze website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Zonwering Specialist Wullems aanvaard geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van onze website is auteursrechtelijk beschermd en alle rechten op teksten, afbeeldingen, grafische vormgeving en/of informatie in andere vorm berusten bij Zonwering Specialist Wullems en/of hun leveranciers. Niets uit de teksten of afbeeldingen op onze website mag zonder schriftelijke toestemming van Zonwering Specialist Wullems worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of enige wijze. Het kopiëren van en/of gedeelte van onze website is niet toegestaan.  

Privacy
Via onze website kunt u informatie aanvragen en online bestellingen plaatsen. Indien u van de mogelijkheden gebruik maakt worden uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u uw gegevens heeft verstrekt. Uitdraait voldoen we daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving. Zonwering Specialist Wullems draagt er zorg voor dat uw gegevens alleen bij ons bekend zijn en niet aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming.